ผลงานของเรา

DOCTOR FLOOR AND SERVICE CO., LTD.

บริษัท ดอกเตอร์ ฟลอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญงานพื้นมามากกว่า 20 ปี โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ กระบวนการทำงานที่เป็นระบบทุกขั้นตอนผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอน

We are experts in the field for more than 20 years with an experienced team. A systematic work process, every step is verified by experts. Standardized raw materials.

บริษัท ดอกเตอร์ ฟลอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ด้านงานเคลือบพื้นที่มีคุณภาพสูงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
บริษัททีมงานเรามีประสบการณ์ด้านนี้มามากกว่า 20 ปี เช่น งาน EPOXY , POLYURETHAN, CONCRETE REPAIRS

Doctor Floor & Service Co., Ltd. is a service provider. In the field of high-quality floor coating for all industrial plants Our company, our team have experience in this field for more than 20 years, such as EPOXY, POLYURETHAN, CONCRETE REPAIRS.

FLOORING

CONCRETE REPAIR

Scroll to Top